MODELE parametryczne-w identyfikacji procesów, MODELE o ściśle strukturze zdefiniowanej. Identyfikacja takich modeli zazwyczaj Rozpoczyna się OD etapu identyfikacji samej struktury, Zależy będzie Trzeba wyznaczyć na dalszym ETAPIE (DLA niektórych zastosowań, na exemple dla syntezy), lqzb, których wartości regulatora adaptacyjnego, wystarcza samo określenie struktury). Po wyznaczeniu struktury modelu, Sam ETAP wyznaczania wartości parametrów nazywa się często etapem estymacji parametrów dla podkreślenia, że jest à jedynie jeden z końcowych etapów całego procesu identyfikacji. . Ne parametrycznych modeli sygnałów opisanych ciągami czasowymi zalicza się następujące MODELE: Podstawowymi metodami identyfikacji modeli parametrycznych są: Przeciwieństwem modeli parametrycznych są MODELE nieparametryczne..